Aldena Shipping

MISSIOON EESMÄRGID VÄÄRTUSED
     Meie usume, et ettevõtte edu ja rahvusvaheline tunnustamine saavutatakse tänu oma tegevuse orienteeriumisele lõpptulemusele, läbipaistva informatsiooni jägamise, valmiduse muutusteks ja meie töötajate pühendamise oma tööle.

Meie missioon
  • Teades klientide vajadusi, saame alati pakkuda neile kõige optimaalsemaid, ärilisi ja tehnilisi lahendusi, see tähendab, et aitame parandada oma teenust, mis omakorda paneb neid huvituma vastastikusest koostööst meie firmaga.
  • Selle tulemusena, meie ettevõtte väärtus tõuseb ja anname oma osa ühiskonna arengule.


Meie eesmärgid

Me kavatseme - saada usaldusväärseks ja atraktiivseks ettevõteks Läänemere piirkonnas. See omakorda tähendab meile:
  • Kliendi kõrge rahulolu;
  • Stabiilsed kasumlikkuse näitajaid piirkonnas;
  • Olla usaldusväärne ja atraktiivne koostööpartner turul


Meie väärtused knot
  • Tulemusele orienteerimine – me tahame olla parimad kõiges, mida teeme.
  • Avatud ja usaldusväärsed – oleme siirad ja ausad oma vestlustes.
  • Innovatiivsus – oleme alati valmis õppima ja oleme avatud muutusteks.
  • Töötajate pühendumine – usalsuväärse ettevõtte loomine.

eu fund

During the period 12.05.2011 – 30.04.2013 the project “Aldena Shipping Ltd Export Development” was co-financed by the European Regional Development Fund in order to improve competitiveness and increase exports to foreign countries. The project received support from Enterprise Estonia Export Marketing support measures. Current website is supported by the European Regional Development Fund.