Aldena Shipping
LAEVADE AGENTEERIMINE HOTLINE 24h +372 55 5174 56
Aldena Shipping OÜ on laevaomanikule ja prahtijatele kättesaadav kõigis sadamates Eestis, Lätis ja Peterburis, ööpäevaringselt (24 tundi) ja seitse päeva nädalas (7 päeva nädalas). Meie kliendid võivad olla kindlad kiirele ja efektiivsele kaupade töötlemisele ning laevade teenindamisele. Meie firma töötajad omavad mitmekülgseid kogumusi erinevat liiki aluste teenindamisel, täites erinevaid mittestandardseid ülesandeid aluste seisuajal Eesti, Läti ja St. Peterburi sadamates. Meie ettevõte agenteerib nii väikeseid jõelaevu, puksiire kui ka suuri puistlastilaevu, tankereid ja reefereid.

Meie agenteerimise teenus sisaldab järgmisi töid:
 • Kaikoha reserveerimine
 • Tolli- ja piirikontrolli vormistus
 • Lootsi tellimine
 • Laevade varustamine
 • Lastimise ja lossimise korraldamine ja järelevalve
 • Informatsiooni õigeaegne ja operatiivne edastamine klientidele
 • Laeva varude tarnimise korraldamine
 • Laevaposti toimetamine, laevasaadetise käsitlemine/toimetamine (õhu- ja maantetranspodiga)
 • Meeskonna vahetus sadamas /reidil, Schengeni viisade vormistamine
 • Laeva varustamine joogi- ja tehniliseveega
Lisaks laevade agenteerimisele pakume laevaomanikutele kaubapaberite vormistamist:
 • kaupade konossamentide vormistamine mereveo transpordi puhul
 • tollideklaratsioonide vormistamine
 • päritolusertifikaatide vormistamine
 • dokumentide edastamine laevale
 • dokumentide edastamine kaubasaajale (ekspordi juhul)
Pakume laevaomanikule, superintendantile või tehnilisele juhile järgmisi teenuseid laeva agenteerimisel:
 • Pilsi- ja fekaalvee, prahi ja jäätmete vastuvõttu ja utiliseerimise
 • Ballasttankide puhastamist mullast ja erinevatest naftasaadustest ja keemiliste ainete jääkidest
 • Jäässe kinni jäänud laevade vabastamine, jäämurdetööd
 • Kütusetankide puhastamine ja reovee utiliseerimine
 • Laevapere toitlustamine ja pesupesemise korraldamine

Laevade agenteerimine Eestis toimub Eesti Veeteede Ameti poolt väljaantud tegevuvloa ja tunnustamisotsuse alusel (www.vta.ee)


eu fund

During the period 12.05.2011 – 30.04.2013 the project “Aldena Shipping Ltd Export Development” was co-financed by the European Regional Development Fund in order to improve competitiveness and increase exports to foreign countries. The project received support from Enterprise Estonia Export Marketing support measures. Current website is supported by the European Regional Development Fund.